บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

"ให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการตรวจ ATK พนักงานที่ประจำอยู่ในอาคาร LHS

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการให้พนักงานที่ประจำอยู่ในอาคาร LHS ทุกท่าน ได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าสำนักงาน ทุกวันจันทร์ โดยบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บริการขนส่งและติดตั้ง

บริการงานขนส่ง และติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเซิฟเวอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด

บริการจัดจำหน่าย

บริการจำหน่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเซิฟเวอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ

บริการ IT Outsource

บริการดูแลและให้คำปรึกษา โดยทีมวิศวกร และช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์ ให้บริการถึงองค์กรของคุณ

ศูนย์ซ่อมตามมาตรฐาน

ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก EPSON ให้เป็น "EPSON Authorized Service Centre in Thailand"

สำนักงานใหญ่

บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

44/385-389 หมู่ 10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 02-508-5555

แฟกซ์. 02-509-0606

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจทางด้าน ICT ซึ่งอยู่ ในกลุ่ม "Loxley ICT Group" ให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ดำเนินงานโดยทีมวิศวกร และช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์การทำงานหลายปี

 

©2009-2024 L Hardware & Services Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Search